Maahanmuuttajataustaisten lasten äidinkielen opetus Suomessa

Suomen perustuslain mukaan äidinkieli on jokaisen perusoikeus. Jos asut Suomessa, on sinulla myös oikeus kehittää ja ylläpitää omaa äidinkieltäsi. Se myös vahvistaa siteitä omaan, entiseen kotimaahan ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiä.

 

Kodin ja vanhempien merkitys lapsen äidinkielen kehittymisessä ja ylläpitämisessä on merkittävä. Jo ennen kouluikää, varhaislapsuudessa, luodaan perusta lapsen omalle identiteetille ja kielenkäytön kulttuurille. Koulujen tehtävä on järjestää opetusta maahanmuuttajalapselle hänen omalla äidinkielellään, sillä se on keskeinen tekijä oppilaan ja hänen perheensä yhteiskuntaan integroitumisessa ja identiteetin rakentamisessa.

 

Maahanmuuttajien äidinkielen opetus on perusopetusta täydentävää opetusta, jota opetetaan erillisen valtionavustuksen turvin. Tunnit pidetään yleensä normaalin lukujärjestyksen ulkopuolella iltapäivisin ja iltaisin. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) tavoitteena on maahanmuuttajataustaisen lapsen ns. toiminnallinen kaksikielisyys. Lapsen oman äidinkielen opetus yhdessä suomen kielen opetuksen kanssa vahvistaa oppilaan monikulttuurista identiteettiä sekä opettaa käyttämään kieliä eri tarkoituksiin niin arkipäivän tilanteissa kuin tulevassa työelämässäkin. Kaksikielisyys on suuri rikkaus lapsen tulevaisuuden kannalta.

Happy girl smiles with her pink tedy bear. She loves teddy bear and her eyes looks it. She is 8 years old. Positive human face expression. Isolated on light blue background. Studio shot.

 

Monikulttuurisuus on jo arkea varhaiskasvatuksessa. Vaikka lapset pystyvät leikkimään keskenään ilman yhteistä kieltäkin, tulee kielikysymys tärkeäksi muissa asioissa. Kieli on tärkein kommunikaation väline, joka auttaa lasta pääsemään osaksi ryhmää. Ilman yhteistä kieltä voi päiväkotien työntekijöiden olla myös vaikea kommunikoida lasten vanhempien kanssa. Tulkkipalveluja käytetäänkin ahkerasti mutta lapsen suomen kielen oppimista pyritään tukemaan yksilöllisesti päiväkodin arjen toiminnassa. Suomen kielen oppiminen on tärkeä tavoite ennen koulun aloittamista, mutta yhtä tärkeää on oman äidinkielen osaaminen. Lapsen vanhempia rohkaistaankin puhumaan omaa kieltään lapsen kanssa. Oman äidinkielen osaaminen on vahva pohja suomen kielen oppimiselle.

 

Äidinkielen opetuksella voidaan myös tukea oppilaan persoonallisuuden kehitystä. Hän saa tietoa oman kulttuurinsa keskeisistä asioista ja mahdollisuuden tuntea yhteenkuuluvaisuutta omaan kulttuuriryhmäänsä. Se edistää myös kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan, kun työelämässä tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän kielitaitoista työvoimaa. Peruskoulun jälkeenkin on nuoren mahdollista jatkaa oman äidinkielen opiskelua lukiossa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa.

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

clock